Nieuw: praktijkinstrument fractuurpreventie

Val- en fractuurpreventie in de huisartsenpraktijk: een complexe problematiek

Fractuurpreventie levert zonder twijfel gezondheidswinst op. De preventie van osteoporose, valincidenten en fracturen moet daarom meer eenduidige aandacht krijgen. Om huisartsen hierbij te helpen heeft Domus Medica samen met het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie ontwikkeld. Ze geven via een interactief algoritme een leidraad en houvast voor een betere aanpak in de huisartsenpraktijk (van anamnese, risicobepaling en klinisch onderzoek tot leefstijladvies en behandeling).

Beslisbomen

De praktijkinstrumenten systematiseren de praktijkrichtlijn (Valpreventie bij thuiswonende ouderen (vanaf 65 jaar) met een verhoogd valrisico) in twee beslisbomen die de huisarts helpen om de doelgroep af te lijnen en te focussen op welke taken hij of zij kan opnemen en hoe hij of zij kan verwijzen. Bij elke stap in de beslisbomen zijn achtergrondinfo en praktische hulpmiddelen opgenomen die de aanpak van de huisarts ondersteunen.

Zes pijlers waarop val-en fractuurpreventie steunen

Preventieve eet- en leefstijladviezen zijn belangrijk, ook voor wie medicatie of supplementen neemt. De zes pijlers waarop val- en fractuurpreventie steunen zijn:

  1. een gezonde evenwichtige voeding met voldoende zuivelproducten;
  2. regelmatig bewegen en genoeg gewichtsdragende activiteiten inbouwen;
  3. minstens 15 minuten per dag buitenkomen (veilige zonexposie);
  4. het alcoholgebruik beperken;
  5. niet roken;
  6. valpreventiemaatregelen nemen door bijvoorbeeld een veilige leefomgeving te creëren (bv. antislip onder matten, voldoende verlichting, losliggende kabels wegwerken).

Kernboodschappen voedingsadvies

Het dossier osteoporose in Voeding Uitgedokterd geeft meer achtergrondinformatie bij de kernboodschappen voeding.
De richtlijnen voor een botvriendelijke voeding ter preventie van osteoporose en osteoporotische fracturen liggen in de lijn van de aanbevelingen voor een gezonde en evenwichtig samengestelde voeding. De actieve voedingsdriehoek vormt de basis, met speciale aandacht voor de calcium-, vitamine D- en eiwitinname. Afhankelijk van de leefstijl van de patiënt wordt het voedingsadvies verder individueel aangepast.
Meer praktische tips en antwoorden op veel gestelde vragen van patiënten zijn te raadplegen in de Q&A osteoporose.

Bijvoorbeeld:

Zit u met een vraag en vindt u het antwoord niet in de verzamelde Q&A’s, stuur ze dan door via het contactformulier op www.nice-info.be. In overleg met specialisten ter zake trachten we ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

De voeding is de laatste tijd vaak onderwerp van debat. Traditionele en vooral ook sociale media geven uiteenlopende en dikwijls ook tegenstrijdige berichten. De voedingsaanbevelingen in de praktijkinstrumenten van Domus Medica en Voeding Uitgedokterd zijn gebaseerd op de aanbevelingen van onafhankelijke (inter)nationale instanties die het brede wetenschappelijke onderzoek over voeding en gezondheid opvolgen. Dit thema is te belangrijk en te complex om zich te laten meedrijven op meanderende opinies en niet op wetenschappelijke gefundeerde feiten (*).

Osteoporose, een stille epidemie

Osteoporose vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. Eén op 3 vrouwen en 1 op 5 mannen breken na hun 50ste een bot als gevolg van osteoporose. Osteoporosefracturen zorgen voor pijn, een verminderde mobiliteit en verlies van zelfstandigheid en levenskwaliteit.

Meer lezen

 

In de kijker

Nieuw: praktijkinstrument fractuurpreventie

Fractuurpreventie levert gezondheidswinst op maar het is een complexe problematiek. Om de huisarts te helpen heeft Domus Medica de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie ontwikkeld. De adviezen in Voeding Uitgedokterd sluiten hierbij aan.

lees meer