Disclaimer

NICE, Nutrition Information Center, werd in november 1992 naar aanleiding van een Pan-Europees voedingsinformatieproject opgericht en verzamelt en verspreidt onder toezicht van haar wetenschappelijke adviesraad, wetenschappelijke en opvoedkundige informatie over voeding en gezondheid.

NICE maakt deel uit van VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, B-1030 Brussel. Ondernemingsnummer: 0454.423.323

Gebruiksvoorwaarden van de website

De inhoud van de website www.voedinguitgedokterd.be is slechts toegankelijk voor artsen en diëtisten die zich via het daartoe bestemde registratieformulier (zie de homepagina) hebben geregistreerd. De bezoeker neemt kennis van de gebruiksvoorwaarden en gaat er stilzwijgend mee akkoord.

Onder "informatie" wordt hier verstaan informatie in welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

1. Gebruik van de informatie en eigendomsrechten

 • VLAM vzw - NICE stelt de informatie op deze site uitsluitend ter beschikking voor algemene informatieve doeleinden.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de NICE-site verschijnen, worden door het auteursrecht beschermd. Reproductie met bronvermelding van de informatie, op welke wijze dan ook, is enkel toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en mits voorafgaande schriftelijke toestemming van VLAM vzw - NICE.
 • De bezoeker is niet gemachtigd de informatie van de site commercieel te exploiteren.
 • Sommige namen, tekens of logo’s die op de NICE-site worden gebruikt, zijn geregistreerde (en dus beschermde) handelsmerken.
 • Eventuele rechten van derden dienen gerespecteerd te worden.

2. Aansprakelijkheid

 • Alle informatie op de site is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en wordt met grote zorg samengesteld en geverifieerd.
 • VLAM vzw - NICE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
 • VLAM vzw - NICE is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de bezoeker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
 • VLAM vzw - NICE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de NICE-site of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
 • De bezoeker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd (aangevuld of geactualiseerd) zonder voorafgaande verwittiging.

3. Links naar sites van derden

 • De NICE-site bevat links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de bezoeker aangeboden. VLAM vzw - NICE is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • Het aanbieden door VLAM vzw - NICE van dergelijke links naar andere, externe informatiebronnen houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Noch impliceert het noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen VLAM vzw - NICE en de uitbaters van deze sites.

4. Bescherming van de privacy

 • VLAM vzw - NICE respecteert de privacy van de bezoekers van haar website.
 • VLAM vzw - NICE verzamelt persoonlijke gegevens bij registratie door de bezoeker op de website in een bestand zodat de bezoeker op de hoogte kan worden gehouden van aanpassingen op de website, nieuwe publicaties en activiteiten van VLAM vzw - NICE.
 • Het verzamelen en het gebruik van deze persoonlijke gegevens is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op inzage, correctie of schrapping van zijn/haar persoonlijke gegevens die door VLAM vzw - NICE worden gebruikt. Het verzoek tot inzage tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet met bewijs van identiteit per post gebeuren aan VLAM vzw - NICE, Koning Albert II-laan 35 bus 56, B-1030 Brussel.
 • De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en evenmin aan derden worden doorgegeven.