Over deze website

De impact van onze voeding op onze gezondheid wint aan belang. Voedingsgerelateerde aandoeningen zoals overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en osteoporose komen steeds vaker aan bod in de huisartsenpraktijk. Huisartsen zijn goed geplaatst om voedingsproblemen vroegtijdig te herkennen en patiënten snel, correct en efficiënt te informeren over gezond eten en bewegen en ze te motiveren tot een gezonder eet- en beweeggedrag. Voor een meer grondige en gestructureerde aanpak kan een multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners zoals een diëtist aangewezen zijn. Het is belangrijk dat patiënten doelmatige, doeltreffende en vooral ook uniforme voedingsadviezen krijgen. Deze website reikt relevante informatie aan om huisartsen en diëtisten te ondersteunen in hun rol van voedingsvoorlichter.

 

De voedingsinfo wordt momenteel geactualiseerd conform de nieuwe voedingsdriehoek. Intussen blijven de meer algemene adviezen bruikbaar.

U bent arts of diëtist

U bent arts of diëtist en wenst volledige toegang tot de website?

Registreer u en ontdek hoe u snel, correct en efficiënt over gezond eten kan communiceren en uw patiënt kan motiveren.

Registreer

Meld u aan

 

U bent geen arts of diëtist?

Surf naar www.nice-info.be

U vindt er een ruim aanbod aan wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid. De verstrekte informatie is actueel, wetenschappelijk gefundeerd en sluit aan bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België en
de richtlijnen van het Vlaamse voedingsvoorlichtings-
model, de voedingsdriehoek. De publicaties van NICE staan onder toezicht van een wetenschappelijke adviesraad.

Banner

In de kijker

Nieuw: praktijkinstrument fractuurpreventie

Fractuurpreventie levert gezondheidswinst op maar het is een complexe problematiek. Om de huisarts te helpen heeft Domus Medica de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie ontwikkeld. De adviezen in Voeding Uitgedokterd sluiten hierbij aan.

lees meer